Zapraszamy na strony poszczególnych obszarów naszej działalności.

Świadczymy kompleksową usługę projekto- wą. Proces projektowy rozpoczynamy od Due Diligence, koncepcji i kosztorysów inwestycyj- nych, przygotowujemy dokumentację budo- wlaną i wykonawczą, doprowadzamy do uzy- skania właściwych pozwoleń oraz kończymy dokumentacją powykonawczą.

przejdź do FORTES studio

Projektujemy wnętrza komercyjne dla lokali usytuowanych w centrach handlowych, pawi- lonach oraz dla samodzielnych obiektów.
Ze względu na wieloletnie doświadczenie, szczególnie duży nacisk kładziemy na Visual Merchandising,  sprawność sprzedażową oraz funkcjonalność.

przejdź do FORTES space

Organizujemy wszystkie czynności związane  z budową budynków mieszkalnych i usłu- gowych. Prowadzimy budowy w ramach generalnego wykonastwa, przejmujemy obo- wiązki inwestora wraz z pełną organizacją budowy, aż do uzyskania końcowego pozwo- lenia na użytkowanie obiektu.

 

 

 

 

kontakt z FORTES constract

Aranżujemy przestrzenie prywatne oraz ko- mercyjne. Projektujemy wnętrza mieszkalne, hotelowe i różnorodne powierzchnie handlo- we wraz z pełnym wykonawstwem oraz ume- blowaniem.
Chętnie podejmujemy się projektów i opraco- wań nietypowych.

kontakt z FORTES design