pl en

naszym standardem jest
usługa projektowa
o założonych walorach
w zakładanym czasie

w trakcie realizacji

Osiedle Saturna

zobacz realizacje

pozostałe brandy FORTES


Działamy na terenie całej Europy. Projektujemy, budujemy i wdrażamy,
cały czas podnosząc poprzeczkę
w stosunku do konkurencji.
Propagowanie zachowań proarchitektonicznych

Postrzeganie architektury jako sztuki organizacji przestrzeni jest zjawiskiem niezwykle rzadkim w naszym społeczeństwie. Pojęcie estetyczne ładu przestrzennego właściwie nie istnieje. Organizujemy i współuczestniczymy w akcjach organizowanych przez innych mających na celu stymulację zachowań propagujących pojęcia architektury i ładu przestrzennego.